DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

'24 Czer.

XXII Światowa Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w: XXII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 28-29-30 Czerwiec 2024 r.
Warszawa-UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ZAPORSZENIE NA XXII ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ

zaproszenie

DO UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH KONFERENCJI

list

Wybrane wspomnienia z życia Fundacji Polonii

Z biegiem czasu

DEKLARACJA PROGRAMOWA
FUNDACJI POLONIA

Powołując FUNDACJĘ POLONIA
pragniemy służyć umacnianiu kontaktów Wychodźstwa z Macierzą.
Fundacja jest OTWARTA DLA WSZYSTKICH, którzy chcą wnieść swoją inicjatywę, sprawdzić się w tej formie działania.

Zakres spraw do podjęcia jest obszerny i mimo, że jesteśmy zwolennikami tezy "mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił" - proponujemy dokonać wyboru kilku, naszym zdaniem, najistotniejszych spraw, prezentując je w sposób otwarty.Podejmiemy starania na rzecz podtrzymania obecności języka polskiego wśród Wychodźstwa. Będziemy popierali wydawanie książek i podręczników z myślą o potrzebach wszystkich grup pokoleniowych Polonii, na Zachodzie i Wschodzie. Wszystkim jednakowo potrzebny jest kontakt z polskim słowem, lecz szczególną uwagę zwrócimy na podręczniki do nauki polskiego dla dzieci. Będziemy upowszechniać dorobek polskiej kultury wśród tych, którzy utracili już najwspanialszy klucz do niej...

Czytaj więcej ...

Uchwały


UCHWAŁA nr 1
Rady Fundatorów FUNDACJI POLONIA 9 czerwca 1988r
ZAMEK KRÓLEWSKI - WARSZAWA

Na podstawie §13 pkt 2, rada Fundatorów FUNDACJI POLONIA wybiera na 3-letnią kadencję:

 • Przewodniczącego               - Profesor JÓZEF GIEROWSKI
 • Wiceprzewodniczącego     - JÓZEF KLASA
  Sekretarz generalny Towarzystwa POLONIA
 • Wiceprzewodniczącego     - STEFAN LEWANDOWSKI
  Prezes Klubu Przemysłowców i Handlowców Polskiego pochodzenia - Szwecja
 • Wiceprzewodniczącego     - JERZY MALEC
  Prezes Banku PKO S.A.
 • Wiceprzewodniczącego     - MAREK MANOWIECKI
  Dyrektor Naczelny PP Orbis
 • Wiceprzewodniczącego     - WOJCIECH SOSZYŃSKI
  Polonijny działacz gospodarczy - Belgia
 • Wiceprzewodniczącego     - ANDRZEJ WILLMAN
  Prezes Towarzystwa Szopenowskiego President Noram Capital Inc. - Kanada
 • Sekretarz                                - BOŻENA MARKOWSKA
  Polonijny działacz gospodarczy - Austria
 • Sekretarz                                - LILIANA NIESIELSKA
  Prezes Klubu POLAUSTRIA - Austria

Rada Fundatorów stwierdza, że wymienione wyżej osoby stanowią prezydium Rady Fundatorów i sprawują - w okresie między posiedzeniami Rady - nadzór nad działalnością Zarządu FUNDAJCJI POLONIA.

RADA FUNDATORÓW

UCHWAŁA nr 2
Rady Fundatorów FUNDACJI POLONIA 9 czerwca 1988r
ZAMEK KRÓLEWSKI - WARSZAWA

Na podstawie §15 pkt 1, rada Fundatorów FUNDACJI POLONIA powołuje zarząd Fundacji w składzie:

 • Dyrektor               - ZBIGNIEW OLSZEWSKI
  Wicedyrektor TWF POLTEL
 • Wicedyrektor      - MAREK KSIĄZEK
  Dyrektor Biura Prezydialnego CZSRLiA CEPELIA TWF POLTEL
 • Sekretarz             - RYSZARD KRUK
  Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku
 • Skarbnik             - LECH KURKLIŃSKI
  Dyrektor Centrum Consultingowo-Marketingowego POLID
 • Członek               - BOHDAN RYBIŃSKI
  Polonijny działacz gospodarczy - Wielka Brytania
 • Członek               - GEORGE JARMOC
  Polonijny działacz gospodarczy - USA
 • Członek               - JULIAN BOJMART
  Polonijny działacz gospodarczy - Berlin Zachodni

Rada Fundatorów z uznaniem przyjmuje deklarację Członków Zarządu, że do czasu uzyskania wpływów przez Fundację z działalności gospodarczej, będą pracować społecznie (nieetatowo), jedynie za zwrotem ponoszonych kosztów.

RADA FUNDATORÓW

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

'24 Czer.

XXII Światowa Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w: XXII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 28-29-30 Czerwiec 2024 r.
Warszawa-Mazowsze

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us

(c) 2024 Fundacja Polonia - All rights reserved.